Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11
Integrirana sunčana elektrana nazivne snage 300 kW

Snaga elektrane

300 kW

Očekivana proizvodnja

354 MWh godišnje

Ukupno modula

716

Namjena sunčane elektrane je proizvodnja električne energije koja bi se koristila za vlastite potrebe građevine na kojoj se sunčana elektrana nalazi, a višak proizvedene električne energije predaje se HEP-ODS-u u elektroenergetsku mrežu. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije predmetne sunčane elektrane je oko 354 MWh. Nazivna snaga elektrane koja će se postaviti na krov postojećeg objekta je 300kW.  Elektrana će biti će podijeljena na 44 nizova fotonaponskih modula s različitim brojem modula po nizu. Ukupno će se koristiti 716 fotonaponskih modula.

GLAVNI PROJEKT:  izradila je tvrtka Solarni projekti d.o.o., Osijek OIB: 47513146219

NADZOR: M.V.M. ZVON d.o.o., Kustošijanska ulica 109, 10 000 Zagreb prema narudžbenici 2023-589 od 28.03.2023.

IZVOĐAČ: DUPLICO  d.o.o., Svetonedeljska cesta 18, Kalinovica – Sveta Nedjelja prema Ugovoru o izgradnji fotonaponskih sustava na krovovima zgrada Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. 331/2023 od 30.03.2023