INFO O PROJEKTU
Projekt „SOLIZAG“ ima za cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama i nekretninama kojima je vlasnik ili osnivač Grad Zagreb te na lokaciji nekretnine Podružnice Čistoće koja je u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Projekt „SOLIZAG“ ima za cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama i nekretninama kojima je vlasnik ili osnivač Grad Zagreb te na lokaciji nekretnine Podružnice Čistoće koja je u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije ostvarit će se kroz implementaciju osam pilot projekata gdje će se u svrhu samoopskrbe izgraditi sunčane elektrane ukupne snage 1,43 MW. Realizacijom osam pilot projekata ostvarit će se povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 1400 MWh uz smanjenje emisije CO2 od 222 t/god. Prijavitelj projekta „SOLIZAG“ je Grad Zagreb, a nacionalni partner Zagrebački holding d.o.o. Osim nacionalnog partnera, u projektu sudjeluje i partner iz zemlje donatora (Norveška), Međunarodna zaklada Energy Farm (engl. Energy Farm International Foundation). Razdoblje provedbe Projekta je od 11. srpnja 2022. godine do 30. travnja 2024. godine.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 14. rujna 2021. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. svibnja 2022. Odluku o financiranju Projekta (KLASA: 971-01/22-33/2, URBROJ: 538-07-1-1/608-22-6) čime su stečene formalno – pravne pretpostave za prihvaćanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Solarizacija ustanova Grada Zagreba (SOLIZAG)“, referentni broj 75 koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ (u daljnjem tekstu: ugovor). Uz ugovor partneri projekta potpisuju i Partnerski sporazum koji je sastavni dio ugovora. Ukupna vrijednost Projekta „SOLIZAG“ iznosi 1.169.421,33 EUR od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 994.008,13 EUR.