Bazen Svetice, Ulica Divka Budaka 21
Integrirana sunčana elektrana nazivne snage 300 kW

Snaga elektrane

300 kW

Očekivana proizvodnja

338 MWh godišnje

Ukupno modula

716

Namjena sunčane elektrane je proizvodnja električne energije koja se koristi za vlastite potrebe građevine na kojoj se sunčana elektrana nalazi, a višak proizvedene električne energije predaje se HEP ODS-u u elektroenergetsku mrežu. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije elektrane je oko 338 MWh. Nazivna snaga elektrane koja će se postaviti na krovište postojećeg objekta je 300 kW. Elektrana će se nalaziti na ravnom krovu građevine, a biti če podijeljena na 40 nizova fotonaposnkih modula s različitim brojem modula po nizu. Ukupno će koristiti 716 fotonaposnkih modula. Elektrana će biti postavljena na konstrukciju za ravni krov. Projektirani vijek elektrane iznosi 30 godina. 

GLAVNI PROJEKT:  izradila je tvrtka Solarni projekti d.o.o., Osijek OIB: 47513146219

NADZOR: M.V.M. ZVON d.o.o., Kustošijanska ulica 109, 10 000 Zagreb prema narudžbenici 2023-589 od 28.03.2023.

IZVOĐAČ: DUPLICO  d.o.o., Svetonedeljska cesta 18, Kalinovica – Sveta Nedjelja prema Ugovoru o izgradnji fotonaponskih sustava na krovovima zgrada Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. 331/2023 od 30.03.2023